Blog Archives

Om Laurinsyra

Cirka 50 procent av fettsyrorna i kokosfett är laurinsyra. Laurinsyra är en fettsyratriglycerid med medellånga kedjor, som har den ytterligare fördelaktiga funktionen att formas till monolaurin i människo- eller djurkroppen. Monolaurin är en antiviral, antibakteriell, och antiprotozoisk monoglycerid som verkar

Posted in Kokosfett - användning Tagged with: , , , , ,

Sök på Kokosfett.nu

Powered by FeedBurner