Blog Archives

Kokosolja, Bra För Att Få Håret Att Växa Snabbare

Mycket har sagts, testats och bevisats när det gäller kokosoljans effektivitet för hårtillväxt. Faktum är, att istället för att köpa dyra hårpreparat kan man faktiskt helt enkelt använda kokosoljan, kanske i kombination med någon annan ingrediens, så som exempelvis honung

Posted in Kokosfett - användning Tagged with: , , , , ,

Sök på Kokosfett.nu

Powered by FeedBurner